Sta je aan de start van het veranderingsproces om anders te organiseren? Bedenk dan of er een voedingsbodem is in je organisatie en op de werkvloer(en). Hieronder vind je enkele voorwaarden en een noodzakelijke context.

  • Je ervaart een dwang en/of drang in je organisatie en op de werkvloer(en). Dwang wil zeggen dat er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat het team moet veranderen. Onder drang verstaan we dat een team wil veranderen. De werkvloer is ervan overtuigd dat ze het werk beter op een andere manier organiseren.
  • Je bent bereid om vanuit enkele basisgedachten te denken.
    • Denken vanuit de bril van de klant. Een kracht van het anders organiseren ligt bij het klantgericht denken. Aan de start van het veranderproces breng je je klant en de klantenvraag in kaart. De uitkomst van deze denkoefening neem je mee doorheen het vervolg van het proces.
    • Vertrouwen geven aan de werkvloer. Dit doe je door de werkvloer te laten meedenken tijdens het proces. Je geeft de werkvloer ook het vertrouwen door verantwoordelijkheden te geven.
  • Je bent bereid om de rol van de leidinggevende te bekijken. Als de werkvloer andere taken krijgt, verandert ook de rol van de leidinggevende. De werkvloer heeft immers ondersteuning nodig in hun veranderende taak. Een coachende rol is aangewezen.
  • Je hebt de ruimte om tijd vrij te maken voor het denkproces, dit zowel op managementniveau als binnen een werkvloer. Een verandering starten, betekent immers een proces doorlopen. Daarnaast is engagement van alle partijen een essentiële voorwaarde voor het slagen van het veranderproces.