Alternatief vzw

De poetsploeg is een werkvloer binnen een maatwerkbedrijf. De ploeg wordt aangestuurd door twee leidinggevenden en bestaat uit 25 medewerkers. Het team is onderverdeeld in 6 poetsploegen, met telkens een ervaren medewerker als ploegverantwoordelijke. De poetsopdrachten worden uitgevoerd bij organisaties zoals OCMW, CAW, kerken, scholen,… De betrokkenheid vergroten tussen de verschillende ploegen is noodzakelijk om de ganse werking van de poetsploeg goed te laten draaien.

Dienstenthuis cvba

Is een dienstenchequebedrijf dat poetshulpen tewerkstelt. Tijdens dit project zijn we aan de slag gegaan met het kantoor van Oud – Turnhout. Een dossierbeheerder en enkele thuishulpen, bekijken hoe ze betrokkenheid van de thuishulpen ten opzichte van Dienstenthuis en hun collega’s kunnen vergroten. Het initiatief nemen van thuishulpen wordt hierin gestimuleerd.

WEB vzw – CEBES

Is een initiatief binnen WEB vzw dat fungeert als simulatiekantoor voor scholen. Het team bestaat uit 3 medewerkers en 1 begeleider. Het virtueel kantoor gaat met andere software werken om de simulatie voor de scholen meer hedendaags te maken. Hierdoor moet de manier van werken onder de loep genomen worden.

WEB vzw – Assist Klusdienst

Is een werkvloer in de lokale diensteneconomie die klussen zowel binnen als buiten uitvoert bij hulpbehoevenden en 55+ers. De werkvloer bestaat uit één leidinggevende en 15 medewerkers. Er is de behoefte om efficiënter te werken en zo goed mogelijk de vragen van de klanten te verwezenlijken. Daarnaast is er noodzaak om de competenties van medewerkers te versterken met het oog op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Wonen en werken vzw

Klusplus is een werkvloer in de lokale diensteneconomie. De werkvloer bestaat uit 2 instructeurs en 15 medewerkers. De veranderbehoefte bij deze werkvloer ligt op verschillende vlakken. De klanten waarvoor ze werken zijn niet meer de klanten zoals omschreven in de missie (oorspronkelijk voor mensen met een laag inkomen, nu vooral opdrachten bij scholen en gemeenten). Om financieel te overleven, moeten ze commerciëler werken. Hun dagdagelijkse werking is hier niet op afgestemd. Daarnaast is er ook de veranderende regelgeving rond lokale diensteneconomie met de nadruk op doorstroom.

Kringwinkel WRAK vzw (huidige Kringwinkel ECOSO)

De vestiging te Niel is een kringwinkel die autonoom werkt zonder direct leidinggevende. Ze worden ondersteund door een coach en leidinggevende, die niet voortdurend fysiek aanwezig zijn. De kringwinkels WRAK zijn aan de start van het project bezig met een veranderingsproces waarin decentralisatie centraal staat. Het introduceren van het zelf organiserend team is een logisch gevolg.