De uitrol van het maatwerkdecreet en het decreet LDE (start april 2015) brengt nieuwe uitdagingen voor maatwerkbedrijven en initiatieven lokale diensteneconomie. Naast het economisch proces komt er meer nadruk te liggen op doorstroom. Anders organiseren is een tool voor organisaties binnen de sociale economie om hun economisch en ontwikkelingsproces te verweven. Maatwerkbedrijven en lokale diensteneconomie leveren kwaliteit en productiviteit en faciliteren daarnaast doorstroom van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt. Organisaties moeten leerzame en uitdagende jobs creëren die rekening houden met de mogelijkheden en interesses van de medewerkers.

Cruciaal in dit gegeven is de rol van de direct leidinggevende (werkleider, monitor, …). Met een teammatrix krijgt een leidinggevende een tool in handen om in te zetten op een integrale HR-aanpak van zijn/haar team. Het gebruik van de teammatrix biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij competentie-ontwikkeling van medewerkers. Je haalt er daarnaast blinde vlekken van je werking uit. Zo voorkom je dat kennis verloren gaat.

 

Gerelateerde informatie