ESF-project

Deze website is het resultaat van een ESF-project innovatie (april 2014-december 2015). Het project ‘WISE2’ wil de theorie van de innovatieve arbeidsorganisatie toegankelijk maken voor werkvloeren binnen de sociale economie en lokale diensteneconomie. I-Diverso (WEB vzw) is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en projectuitvoering. Enkele partners stellen hun werkvloer ter beschikking.

 

I-Diverso

I-Diverso ondersteunt bedrijven/organisaties in hun uitbouw van ontwikkelingsgericht HR-beleid. We ontzorgen werkgevers die (willen) werken rond de thema’s inclusie, diversiteit, kansengroepen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Dit doen we door:

  • adviesverlening
  • coaching
  • opleiding
  • subsidieondersteuning
  • screening en selectie

 

Ondersteuningsmogelijkheden

Naast deze website voorzien we enkele ondersteuningsmogelijkheden voor organisaties die rond dit thema werken of willen starten.

 

Wil je meer informatie? Contacteer ons!

I-Diverso, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout, 014-46 27 19, info@i-diverso