In een innovatieve organisatie …

  • hebben medewerkers zicht op hoe hun taak past binnen het ganse werkproces.
  • hebben medewerkers een gevarieerd en uitdagend takenpakket waarbij ze meer zelf kunnen beslissen en regelen
  • zijn structuren eenvoudiger, waardoor het werk zo min mogelijk opgedeeld is in deelbewerkingen.
  • speel je flexibel in op vragen van klanten.
  • hebben leidinggevenden een meer coachende rol.

 

Doordat medewerkers meer autonomie hebben in hun taakuitvoering…

  • verhoogt de organisatiebetrokkenheid
  • verhoogt het welbevinden van medewerkers
  • daalt het absenteïsme
  • werken teams autonomer
  • is er verhoogde zelfsturing