In de fase ‘pep je team’ geef je het team een boost om mee te stappen in het veranderingsproces. Samen met je team ontdek je waarom het team wil en/of moet veranderen. Je bepaalt met andere woorden de dwang en drang. Je neemt medewerkers vanaf de start mee in het verhaal van het anders organiseren en creëert op die manier een draagvlak.

 

Wat is dwang?

Er zijn omstandigheden die ervoor zorgen dat het team moet veranderen, er is noodzaak aan vernieuwing. Bijvoorbeeld: omwille van besparing, te weinig betrokkenheid op de werkvloer, hoog ziekteverzuim, een acuut probleem, doorstroom, …

 

Wat is drang?

Een team wil veranderen. De werkvloer is ervan overtuigd dat ze het werk beter anders organiseren.

Een tool die je hierbij kan helpen is de werkvorm ‘wat kan nog beter’.

De dwang en/ of drang van je werkvloer bepalen de richting van het veranderingsproces.

Pep je team - praktijkvoorbeeld 1

Pep je team - praktijkvoorbeeld 2

Om medewerkers te laten ervaren wat anders organiseren teweeg kan brengen, kan je beroep doen op een simulatiespel gebaseerd op de theorie van Karasek. I-diverso kan dit aanbieden in verscheidene werkvormen: productieproces, organiseren van een receptie, activiteit uitwerken voor kinderopvang,…

 

Hoe creëer je draagvlak bij je medewerkers?

Stimuleer medewerkers om zich bewust te worden van wat zij als belangrijk ervaren binnen het werken in team.

Hier vind je de werkvorm ‘motivatie’ en ‘ta da’ die je kan gebruiken om dit in kaart te brengen.

Betrek medewerkers in het proces, zorg ervoor dat ze in beweging komen. Creëer motiverende omstandigheden door medewerkers zelf te laten meedenken en informatie te delen. Zo weten medewerkers waarom er verandering op til staat en krijg je nieuwe ideeën aangereikt. Deze kan je meenemen in het veranderingsproces. Tijdens dit proces is het team in beweging. Het anders organiseren vergt een verdere ontwikkeling van het team.

Let op. Verandering brengt onzekerheid met zich mee. Zorg ervoor dat je hier constructief op inspeelt! Iedere medewerker ondergaat verandering op een andere manier.

Wees alert dat je communicatie afgestemd is op het taalniveau van je medewerkers.

 

Wat is de rol van de leidinggevende?

afbeelding participatief leidinggeven 2

Aangewezen is om een participatieve rol op te nemen. Het is een stijl van leidinggeven waarbij de leidinggevende, de medewerkers regelmatig uitnodigt om mee te denken, mee te praten en soms ook mee te beslissen. Je schrijft je medewerkers dus niet precies voor wat er moet gebeuren. Je geeft aansturingen en biedt een kader waarbinnen zij zich kunnen bewegen en zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

afbeelding participatief leidinggeven 2

Pep je team - praktijkvoorbeeld 3

 

Waarom Pep je team?

Het is een constant gegeven. Tijdens het veranderingsproces is het van belang om steeds terug te gaan naar je doel dat je samen met je team hebt opgesteld. Door elke stap die gezet wordt af te toetsen bij het gewenste doel, voorkom je dat er terug gevallen wordt op oude gewoontes.

Pep je team - praktijkvoorbeeld 4

 

Gerelateerde informatie