De teammatrix is een overzicht van taken binnen het team (taken & sterrollen) en het aanwezig menselijke kapitaal. Welke competenties zijn aanwezig binnen een team? Welke taken doen teamleden graag? Hoe maak je van je team een complementair team? Enzovoort.

 

Tijdens individuele gesprekken vullen leidinggevende en medewerkers de matrix in. De teammatrix is een tool om een integrale HR-aanpak mogelijk te maken in combinatie met bestaande HR-instrumenten.

HR-flow en teammatrix

 • Je bent op zoek naar nieuwe medewerkers (werving en selectie). Welke competenties moet je aantrekken? Waar zitten de blinde vlekken in je werking?
 • Je hebt een nieuwe medewerker in dienst (onthaalbeleid). Wie heeft interesse om mentor te zijn? Waar ga je de nieuwe medewerker op inwerken? Hoe ga je de interesses van de nieuwe medewerker en de noden van het team op elkaar afstemmen?
 • Je gebruikt werkpostfiches, proces flows, functiebeschrijvingen, competentieprofielen, … Medewerkers hebben alzo duidelijkheid over verwachtingen en invulling van een taak of sterrol. Het biedt hen ondersteuning om een taak of sterrol uit de teammatrix uit te voeren of aan te leren.
 • Je zet in op ontwikkeling van medewerkers en teams, aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP). De teammatrix geeft inzicht in leer-en ontwikkelbehoeften van de medewerker, het team en de organisatie.
 • Je wil medewerkers motiveren en bent op zoek naar een goede jobmatching. De teammatrix biedt input om het ‘juiste’ werk aan de ‘juiste’ persoon te geven. Je hebt immers een overzicht van het potentieel en de interesses van medewerkers. Dat wil niet zeggen dat een medewerker nooit een onaangename taak doet. (jobcrafting)
 • Je hebt een medewerker die nood heeft aan nieuwe uitdagingen of er zijn leemtes binnen het team? Hoe kan je medewerkers laten roteren (jobrotatie)?
 • Je moet taken herverdelen (bv. bij ziekte of verlof of uitstroom). De teammatrix geeft een zicht op back-up: wie kan en wil een taak uitvoeren?
 • Je zet in op doorstroom én wil het economisch proces veilig stellen. Uit de teammatrix haal je blinde vlekken, bijvoorbeeld wanneer een sterkere medewerker uitstroomt. Daarnaast kan je anticiperen en voorkomen dat er kennis verloren gaat. Dit doe je door meerdere medewerkers in te werken voor een taak.

 

 

Enkele tips:

 • Voor het opmaken van een matrix verwijzen we je naar ‘ken je team’.
 • Vul de teammatrix in tijdens individuele gesprekken met je medewerkers. Hoe meer input ze zelf geven, hoe meer positieve output je hebt in het gebruik van de teammatrix. Verduidelijk dat je maximaal rekening houdt met de wensen van de medewerkers en je niet kan beloven dat de medewerker ook geen minder leuke taak zal hebben.
 • Bepaal op voorhand per functie hoeveel taken iedere medewerker moet beheersen. Hou er rekening mee dat niet iedere medewerker evenveel taken kan beheersen!
 • Bepaal op voorhand hoeveel medewerkers per taak ingewerkt moeten zijn. Dit om het team flexibel te laten werken. Bepaal of het voldoende is om een taak te kunnen. Of heb je liever medewerkers die de taak goed kunnen én ook graag doen.
 • Werk de matrix op regelmatige tijdstippen bij (bv. nieuwe taken, nieuwe interesses en competenties bij medewerkers, nieuwe collega’s).
 • Communiceer over de teammatrix naar je medewerkers (Waarom is er een teammatrix? Hoe ga je het gebruiken?).

 

Gerelateerde informatie