Wat is een sterrol?

Een sterrol is een taak waarvoor een medewerker extra aandachtig is. Een sterrolhouder is verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie van zijn aandachtsgebied (bv. omgaan met klanten, materiaalbeheer, marketing, …). Hij is aanspreekpunt, heeft oog voor de uitvoering van de taken en het naleven van afspraken, neemt initiatief om te verbeteren en organiseert besluitvorming. Dat wil niet zeggen dat de sterrolhouder alles zelf uitvoert of alles zelf beslist.

 

Waarom sterrollen invoeren?

Met de invoering van sterrollen, verdeel je de verantwoordelijkheid van taken onder een aantal teamleden. Hiermee versterk je de betrokkenheid van medewerkers en voorkom je dat één medewerker zich ontpopt als baas die alles controleert.

Sterrol - praktijkvoorbeeld 1

 

Hoe sterrollen invoeren?

  • Stap 1. Bepaal wat je als team en/of organisatie verstaat onder een sterrol. Een goede definitie zorgt voor realistische verwachtingen bij alle partijen. Waarom voeren we sterrollen in? Wat doet een sterrolhouder wel/niet?
  • Stap 2. Leg de sterrollen/aandachtsgebieden vast (bv. omgaan met klanten, materiaalbeheer, marketing, …). Beperk dit tot 5 à 6 sterrollen.
  • Stap 3. Bepaal wat de taken zijn per sterrol. Welke taken vallen onder de sterrol? Wanneer roep je de hulp van een collega met een sterrol? Wat moet een collega kennen en kunnen om de sterrol goed uit te oefenen? Wat verwacht de sterrolhouder van het team?

Sterrol - praktijkvoorbeeld 2

  • Stap 4. Wijs een sterrolhouder aan per aandachtsgebied.

Sterrol - praktijkvoorbeeld 3

  • Stap 5. Maak een realistisch plan op. Hoe ga je het systeem van sterrollen invoeren? Een sterrolhouder moet immers groeien in zijn taak.

 

Enkele aandachtspunten

  • Wat doe je als iemand zijn sterrol niet meer wil opnemen?

Sterrol - praktijkvoorbeeld 4

  • Wat doe je als de sterrolhouder afwezig is?

Sterrol - praktijkvoorbeeld 5

  • Is het hebben van een sterrol iets voor altijd of herbekijk je dit na een periode?
  • Zijn er ook andere teams binnen je organisatie die met sterrollen werken? In hoeverre overlappen deze sterrollen?

Sterrol - praktijkvoorbeeld 6

  • Is ‘sterrol’ een geschikte naam binnen jouw organisatie?

Sterrol - praktijkvoorbeeld 7

 

Wat is de rol van de leidinggevende?

Een leidinggevende geeft een aantal verantwoordelijkheden af aan zijn teamleden. Dit betekent voor hemzelf loslaten en vertrouwen geven aan de medewerkers. Hierdoor komt er meer tijd vrij om medewerkers te coachen en te ondersteunen in het opnemen van hun sterrol. De leidinggevende zet een pad uit waarin de sterrolhouder gestimuleerd wordt om te groeien in zijn rol.

Sterrol - praktijkvoorbeeld 8

Een sterrol ontstaat niet zomaar. Een participatieve leidinggevende laat de medewerkers mee nadenken over de invulling van de sterrol.

 

Gerelateerde informatie